Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

ALERT!!! Η Κυβέρνηση, μετά την ΕΡΤ, κλείνει και τη «De Sfaxto»!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!!!


 Η Κυβέρνηση, μετά την Ε.Ρ.Τ., αποφάσισε να κλείσει και τη «De Sfaxto»!

Ρεπορτάζ:

Ωραιοζήλη Πούλου, συγγραφέας του best seller «Δ.Ν.Τ. σημαίνει ΔοΝηΤής»

Δεν υπάρχουν σχόλια: