Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

ALERT!!! Η Κυβέρνηση, μετά την ΕΡΤ, κλείνει και τη «De Sfaxto»!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!!!


 Η Κυβέρνηση, μετά την Ε.Ρ.Τ., αποφάσισε να κλείσει και τη «De Sfaxto»!

Ρεπορτάζ:

Ωραιοζήλη Πούλου, συγγραφέας του best seller «Δ.Ν.Τ. σημαίνει ΔοΝηΤής»

Του Δ.Ν.Τ. η Χαζή - Χίλια Δυο Μέτρα

Η «De Sfaxto» με υπερηφάνεια παρουσιάζει τη νέα κυκλοφορία:

Καλλιτέχνις: Του Δ.Ν.Τ. η Χαζή
Τιτλος: Χίλια Δυο Μέτρα
Παραγωγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο